BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi 

Ders Kodu Ön Ders Adı Kredi/AKTS Kredi AKTS
MTH171 İşletme ve İktisat İçin Matematik I 3(3-0-0)/6 3 6
EAS101 İktisada Giriş: Mikro İktisat 3(3-0-0)/6 3 6
CMP151 Bilişim Teknolojilerine Giriş 3(2-2-0)/4 3 4
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0(2-0-0)/2 2 2
TUR101 Türk Dili I 0(2-0-0)/2 2 2
ENG101 İngilizce -1 (Uzaktan Eğitim) 3(3-0-0)/4 3 4
Toplam: 16 24

Bahar Dönemi 

Ders Kodu Ön Ders Adı Kredi/AKTS Kredi AKTS
LOG120 Lojistiğe Giriş I 3(3-0-0)/5 3 5
MTH172 MTH171 İşletme Matematiği II 3(3-0-0)/6 3 6
EAS103 İşletmeye Giriş 3(3-0-0)/6 3 6
EAS102 EAS101 İktisada Giriş: Makro İktisat 3(3-0-0)/6 3 6
CMP152 CMP151 Bilgisayar Uygulamalarına Giriş 3(2-2-0)/4 3 4
AIT102 AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Uzaktan Eğitim) 0(2-0-0)/2 2 2
TUR102 TUR101 Türk Dili II 0(2-0-0)/2 2 2
ENG102 ENG101 Yabancı Dil – 2 (Uzaktan Eğitim) 3(3-0-0)/4 3 4
Toplam: 22 35

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi 

Ders Kodu Ön Ders Adı Kredi/AKTS Kredi AKTS
LOG210 LOG120 Lojistiğe Giriş II 3(3-0-0)/5 3 5
LOG211 Taşımacılık İlkeleri 3(3-0-0)/5 3 5
EAS203 Muhasebe I 3(3-0-0)/6 3 6
EAS304 Pazarlama 3(3-0-0)/6 3 6
EAS104 Yönetimin İlkeleri 3(3-0-0)/6 3 6
AFC281 İşletmelerde Etkin İletişim I 3(3-0-0)/5 3 5
Toplam: 18 33

Bahar Dönemi 

Ders Kodu Ön Ders Adı Kredi/AKTS Kredi AKTS
LOG220 Tedarik Zinciri Yönetimi I 3(3-0-0)/6 3 6
AFC282 AFC281 İşletmelerde Etkin İletişim II 3(3-0-0)/5 3 5
EAS204 EAS203 Muhasebe II 3(3-0-0)/6 3 6
MTH281 İstatistik I 3(3-0-0)/6 3 6
LOG501 Seçmeli Ders I 3(3-0-0)/5 3 5
LOG221 Internship I 0(3-0-0)/4 0 4
Toplam: 15 32

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi 

Ders Kodu Ön Ders Adı Kredi/AKTS Kredi AKTS
LOG310 LOG220 Tedarik Zinciri Yönetimi II 3(3-0-0)/6 3 6
LOG311 Proje Yönetimi 3(3-0-0)/6 3 6
EAS308 Operasyonel Yönetim 3(3-0-0)/6 3 6
LOG502 Seçmeli Ders II 3(3-0-0)/5 3 5
LOG503 Seçmeli Ders III 3(3-0-0)/5 3 5
LOG504 Seçmeli Ders IV 3(3-0-0)/5 3 5
Toplam: 18 33

Bahar Dönemi 

Ders Kodu Ön Ders Adı Kredi/AKTS Kredi AKTS
AFC302 Yönetimde Sayısal Analiz 3(3-0-0)/6 3 6
EAS301 Finansal Yönetim I 3(3-0-0)/6 3 6
LOG505 Seçmeli Ders V 3(3-0-0)/5 3 5
LOG506 Seçmeli Ders VI 3(3-0-0)/5 3 5
LOG507 Seçmeli Ders VII 3(3-0-0)/5 3 5
LOG321 Internship II 0(3-0-0)/4 0 4
Toplam: 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi 

Ders Kodu Ön Ders Adı Kredi/AKTS Kredi AKTS
LOG410 Perakende Yönetimi ve Perakende Lojistiği 3(3-0-0)/5 3 5
LOG411 Satın Alma ve Tedarik 3(3-0-0)/5 3 5
LOG412 Küresel Lojistik Yönetimi 3(3-0-0)/5 3 5
LOG508 Seçmeli Ders VIII 3(3-0-0)/5 3 5
LOG509 Seçmeli Ders IX 3(3-0-0)/5 3 5
LOG510 Seçmeli Ders X 3(3-0-0)/5 3 5
Toplam: 18 30

Bahar Dönemi 

Ders Kodu Ön Ders Adı Kredi/AKTS Kredi AKTS
LOG420 Toplam Kalite Yönetimi 3(3-0-0)/5 3 5
LOG421 E-Lojistik 3(3-0-0)/5 3 5
LOG422 Lojistikte Uygulamalı Atölye 1(0-2-0)/2 1 2
LOG511 Seçmeli Ders XI 3(3-0-0)/5 3 5
LOG512 Seçmeli Ders XII 3(3-0-0)/5 3 5
Toplam:

Toplam: 135 / 240

Seçmeli Dersler 

Ders Kodu Ders İsmi
LOG500 Hava Taşımacılığı ve Havaalanı Lojistiği
LOG500 Çoklu Taşıma Yönetimi
LOG500 Deniz Taşımacılığı Yönetimi
LOG500 Gemi Acenteliği ve Yük Aracılığı İş Yönetimi
LOG500 Lojistikte Risk Yönetimi
LOG500 Demiryolu Taşımacılığı
LOG500 Kentsel Lojistik
LOG500 Lojistikte Simülasyon
LOG500 Şebeke Optimizasyonu
LOG500 Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi
LOG500 Yeşil Lojistik
LOG500 Enerji Dağıtımı