Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz
İktisadi ve İdari Bilimler alanında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde öncü bir kurum olup küresel topluma (küreselleşmeye)  katkıda bulunmak.

Misyon
Fakültemizin misyonu yüksek kalitede eğitim sağlayarak sürekli değişen dünya koşullarına olumlu etki yaratmaktır.

Misyonumuzu

  • Akademik alanda mükemmeliyeti yakalayabilmek için etkin ve yetkin akademik personel ise alarak
  • Öğrencilerimizin genel bilgi, kültürlerarası  beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi sağlayacak farklı İngilizce programlar sunarak
  • Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayarak gerçekleştirmekteyiz.