Dekan Mesajı

Girne Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2016 yılında, İşletme Yönetimi (İng.), Bankacılık ve Finans (İng.), Turizm ve Otel İşletme Yönetimi (İng.), Bilgisayar Enformatik (İng.), Uluslararası İlişkiler (İng.) ve Sosyal Hizmet (Türkçe) lisans programları, altı bölüm altında, ulusal ve uluslararası öğrencilerimize, hizmet için kurulmuştur.

Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin misyonu, tüm paydaşların işbirliği ile dünya standartlarında eğitim vermek ve öğrencilerine alanlarında gerekli bilgi ve donanımları kazandırmak suretiyle mezunlarının ulusal ve uluslararası iş bulabilirliğini sağlamaktır.

“Farklı bölüm seçeneklerimiz önemli ayrıcalıklarımız arasında yer alıyor” 
Fakültemizde yürütülen lisans programlarının eğitim-öğretiminde ilk iki sene bölümler için zorunlu olan ortak temel dersler verilmektedir ve üçüncü sınıftan itibaren her bölümün kendi alanındaki uzmanlık dersleri öğrencilerin tercihine sunulmaktadır. İlk iki sene zorunlu dersler aracılığıyla öğrencilere genel bir formasyon verilerek, öğrencilerin, üçüncü sınıftan itibaren alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak alt yapı oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanı bilinçli bir şekilde seçmelerine olanak sağlamaktadır. Fakültemizde çok sayıda bölüm olması bu çerçevede öğrenciler için çok önemli bir ayrıcalıktır ve Fakültenin bu özelliği sayesinde öğrencilere mezun olduklarında hangi iş koluna yöneleceklerini belirlemekte seçim yapabilecekleri geniş bir yelpaze sunmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde yürütülen lisans eğitim-öğretiminin temelinde yatan anlayış, öğrencilerle yakın bir iletişim kurmak ve öğrencilerin akademik ve sosyal konulardaki soru ve beklentilerini, öğretim elemanlarının ve fakülte yönetiminin dikkatlerine sunulmasına olanak sağlamaktır. Geleneksel eğitim anlayışından farklı olan bu yaklaşımda, eğitim-öğretim tek yönlü bir süreç, sadece öğretim elemanlarının ders verdiği bir süreç olarak görülmemektedir. Bu anlayışa göre eğitim-öğretim iki yönlü bir süreç, öğrenciler ile öğretim elemanları arasındaki bir etkileşimdir. Bu bağlamda öğrencilerin gerek dersler sırasında gerekse ders ortamı dışında öğretim elemanları, bölüm ve fakülte yöneticileri ile yakın bir iletişim kurmaları önem taşımaktadır.

“Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz bir arada  eğitim alıyor “
Fakültemizin bir başka çok önemli özelliği ise birçok farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmasıdır. Bu özellik öğrencilerin farklı kültürler ile tanışmasına ve kaynaşmasına olanak sağlayarak, mezunların ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanaklarını artırmaktadır. Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, uluslararası bilgi ve deneyime sahip dinamik öğretim elemanları ve sürekli güncellenen ders programları ile öğrencilerimize çağdaş eğitim-öğretim vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek niteliklere ve gerekli donanıma sahip bireyler olarak yetişmektedir.

Sevgili aday öğrencilerimiz, Girne Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Akademik yaşamınızda başarılar dileriz.

Doç. Dr. Ahmet Zaifer
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili