Finans ve Bankacılık

Vizyonumuz
Finans ve Bankacılık Bölümü, küreselleşen dünyada çağdaş finans biliminin temel kural ve ilkelerini teorik, uygulamalı ve evrensel koşullara uygun biçimde vermeyi amaçlamaktadır. Böylece hem sektörün sorunlarına çözüm üreten hem de bilimsel alanda söz sahibi bir bölüm olmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan kaynakları taleplerine cevap verecek mezunlar yetiştirilmektedir.

Mezunlarımızı bekleyen kariyer imkanları 
Mezunlarımız bankacılık, finansal yatırım, sigortacılık, danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren finans sektörlerinin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde yer alan işletmelerde görev alırlar. Bankacılık ve Finans bölümünden mezunlarımız öncelikli olarak bankacılık ve finans kurumlarında çalışabilir. Finans sektörü dışında ise, stratejik planlama, muhasebe, finans ve satın alma gibi ağırlıklı olarak para ve yatırımlar ile ilgili bölümlerde çalışabilir.