Uluslararası İlişkiler

Vizyonumuz
Uluslararası İlişkiler Programının vizyonu, gelişmiş problem çözebilme yeteneği, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi ve gelişmiş İngilizce donanımı veren kapsamlı bir eğitimle mezunlarını akademik dünya ve uluslararası kurumlarda etkin liderlik rollerine hazırlamaktır.

Misyonumuz
Uluslararası İlişkiler Programı ülkeler arası ve küresel dinamikleri eleştirel ve bilimsel bir çerçeve içinde detaylı bir şekilde ele almayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, savaş ve barış, uluslararası sistemin tarihi ve sosyolojisi, Avrupa Birliği, uluslararası ekonomi, politik, demokratikleşme, insan hakları, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikaları gibi konularda dersler alırlar.

Mezunlarımızın çalışma alanları
Uluslararası İlişkiler Programı mezunlarımız, bölümümüzde kazandıkları donanımlı İngilizce becerileri ve bilgileri sayesinde kamu ve özel sektörde, Dış İşleri Bakanlığında, araştırma kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ya da NATO’nun temsilciklerinde, basın-yayın kuruluşlarının uluslararası haber servislerinde, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticiliklerinde, ithalat/ihracat, bankacılık, sigortacılık, reklamcılık ve de danışmanlık gibi çok çeşitli alanlarda iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar.