Girne Üniversitesi Akademisyeni Yard. Doç. Dr. Eren DÜZGÜN’ün Çalışması Dünyanın En Prestijli Uluslararası İlişkiler dergilerinden Biri Olan “European Journal of International Relations” Tarafından Yayımlandı

Girne Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyeni Yard. Doç. Dr. Eren DÜZGÜN’ün makalesi dünyanın en fazla atıfta bulunulan Uluslararası İlişkiler dergilerinden biri olan European Journal of International Relations (EJIR)’da yayımlandı.

Makale yeni arşiv çalışmalarına dayanarak ve eleştirel Uluslararası İlişkiler kuramlarını kullanarak hem Türk Devrimi’ne (1923-1945) yeni bir yorum getiriyor hem de modern uluslararası sistemin kökenleri ve gelişimine dair yapılan teorik tartışmalara katkı sağlıyor.

Aşağıdaki linkten makalenin özetine ulaşılabilir.

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354066117714527

Eren Düzgün, Siyaset Bilimi alanındaki doktorasını Kanada York Üniversitesi’nden 2016 yılında aldı. Uluslararası İlişkiler alanındaki Yüksek Lisans ve Lisans derecelerini de sırasıyla Nottingham Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Girne Üniversitesi’nde ders vermeye başlamadan önce Kanada York Üniversitesi’nde dersler verdi.